Çarşamba 05 Ağu 2020

  Firmamızın Geri Dönüşümünü Yaptığı Ürünlerin İsimleri ve Kodları

 02 01 10  Atık Metal  12 01 05  Plastik Yongalar  ve Çapaklar
 10 03 02  Anot Hurdaları  16 01 19  Plastik 
 10 08 14  Anot Hurdası  17 02 03   Plastik 
 11 05 01  Katı Çinko   19 12 04   Plastik ve Lastik 
 12 01 01  Demir Metal Çapakları ve Talaşları   20 01 39   Plastikler 
 12 01 02  Demir metal Toz ve Parçaları   10 02 02   İşlenmemiş Curuf 
 12 01 03   Demir Dışı Metal Çapakları ve Talaşları   10 05 01   Birincil ve İkincil Üretim Curufları 
 12 01 04  Demir Dışı Metal Toz ve Parçaları  10 06 01   Birincil ve İkincil Üretim Curufları
 12 01 13  Kaynak Atıkları   10 06 02   Birincil ve İkincil Üretimden Kaynaklanan  Cüruf ve Köpükler 
 16 01 17  Demir Metaller   10 07 01   Birincil ve İkincil Üretim Curufları 
 16 01 18   Demir Olmayan Metaller   10 08 09   Diğer Curuflar
 17 04 01   Bakır,  Bronz, Pirinç   10 08 11    10 08 10 Dışındaki Curuf, Toz ve Kırpıntılar
 17 04 02   Alüminyum   10 09 03   Ocak Curufları 
 17 04 04   Çinko   10 10 03   Ocak Curufları
 17 04 05   Demir ve Çelik   17 02 01   Ahşap
 17 04 06   Kalay   03 03 08   Geri Dönüşüm Amaçlı Kağıt Kartonun Ayrıştırılmasından Kaynaklanan Atıklar 
 17 04 07   Karışık Metaller   20 01 01   Kağıt ve Karton 
 17 04 11   17 04 10 Dışındaki Kablolar   20 01 38   20 01 37 Dışındaki Ahşap 
 19 12 02   Demir Metali   03 01 01   Ağaç Kabuğu ve Mantar Atıkları  
 19 10 01   Demir ve Çelik Atıkları  03 01 05   03 01 37 Dışındaki Talaş, Yonga, Kıymık, Ahşap, Kontraplak ve Kaplamaları 
 19 10 02   Demir Olmayan Atıklar  04 02 21   İşlenmemiş Tekstil Elyafı Atıkları 
 19 12 03   Demir Dışı Metal  04 02 22   İşlenmiş Tekstil Atıkları
 20 01 40   Metaller   02 01 04  Atık Plastikler (Ambalaj Hariç)
 07 02 13  Atık Plastik  03 03 08 Geri Dönüşüm Amaçlı Kağıt Ve Kartonun Ayrıştırılmasından Kaynaklanan Atıkları 
 10 10 03  Ocak Curufları   03 01 05  0301 04 Dışındaki Talaş,Yonga,Kıymık,Ahşap,Kontraplak Ve Kaplamalar 
 17 02 01   Ahşap                                                   20 01 01    Kağıt ve Karton                                                                                        
 20 01 38  2001 37 Dışındaki Ahşap  03 01 01  Ağaç Kabuğu Ve Mantar Atıkları 
 04 02 22  Işlenmiş Tekstil Elyafı Atıkları   04 02 21  Işlenmemiş Tekstil Elyafı Atıkları
 10 11 12  10 11 11Dışındaki Atık Camlar   17 02 02  Cam
 16 01 20  Cam  19 12 05  Cam
 20 01 02  Cam